จากจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง

จากจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง

เราเป็นผู้นำด้านยานพาหนะดับเพลิง กู้ภัย และรถเฉพาะกิจพิเศษ มากกว่า 40 ปี
จากจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง

จากจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง

เราเป็นผู้นำด้านยานพาหนะดับเพลิง กู้ภัย และรถเฉพาะกิจพิเศษ มากกว่า 40 ปี
จากจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง

จากจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง

เราเป็นผู้นำด้านยานพาหนะดับเพลิง กู้ภัย และรถเฉพาะกิจพิเศษ มากกว่า 40 ปี
จากจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง

จากจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง

เราเป็นผู้นำด้านยานพาหนะดับเพลิง กู้ภัย และรถเฉพาะกิจพิเศษ มากกว่า 40 ปี
จากจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง

จากจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง

เราเป็นผู้นำด้านยานพาหนะดับเพลิง กู้ภัย และรถเฉพาะกิจพิเศษ มากกว่า 40 ปี

Chase Enterprise (Siam) Co., Ltd.

To be a leader in manufacturing, service and development of defence vehicle technology and innovation. disaster relief and sustainable vehicles

Design

Assembling - Manufacturing

Quality Inspection and Testing

Delivery - Training

After-Sale Services

NEWS / EVENT