พาหนะ

รถผลิตน้ำดื่ม

ตัวรถยนต์ รถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า GVW. ระหว่าง 8.4-9.5 ตัน
โครงสร้าง ตู้ติดตั้งอุปกรณ์ ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยฉีดขึ้นรูป
ระบบผลิตน้ำดื่ม ขนาดอัตราการผลิตน้ำไม่น้อยกว่า 15 ลิตร/นาที
ระบบกรองละเอียดด้วยไส้กรอง แบบกรองสารแขวนลอยขนาด 5 และ 10 ไมครอน
ระบบการกรองสีด้วย Activated carbon filter
ระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต อัตราการฆ่าเชื้อได้ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร/นาที หรือน้ำเดือน 100oC
อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าใช้งานในระบบผลิตน้ำดื่ม
ชุดไฟส่องสว่างแบบยกหิ้วได้
อุปกรณ์ประจำรถ
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK