บริษัท

การฝึกอบรมและการบริการ

การฝึกอบรมและบริการ

ทุกยานพาหนะและผลิตภัณฑ์ที่เราส่งมอบแก่ลูกค้า เราจะมีการจัดฝึกอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาโดยทีมเจ้าหน้าที่คุณภาพมากประสบการณ์ที่สถานที่ของเรา หรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะสามารถใช้งานยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพหลังการส่งมอบ

นอกจากนี้ อีกหนึ่งนโยบายสำคัญของเราในการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าก็คือ เมื่อลูกค้ามีปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ทีมงานหลังการขายฝีมือเยี่ยมของเราจะไปอยู่เคียงข้างท่านอย่างทันท่วงทีและแก้ปัญหาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

BACK