โครงการ

ต่างประเทศ

มากกว่า 10 ปีแล้ว ที่ บริษัท เชสเอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด ได้เดินเข้าสู่ตลาดนานาชาติเพื่อขยายฐานลูกค้าและธุรกิจ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ เราได้ส่งมอบยานพาหนะมากกว่า 500 คัน ไปยัง ประเทศต่างๆ อาทิเช่น

 

ลูกค้าต่างประเทศ

อุสเบกิสถาน ญี่ปุ่น ศรีลังกา พม่า
เวียดนาม เนปาล คาซัคสถาน อังกฤษ
ลาว โบลิเวีย อิรัก  
บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน  
เคนย่า มาเลเซีย ฮ่องกง  

ในประเทศ

กว่า 3 ทศวรรษ ที่ บริษัท เชสเอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด ประสบความสำเร็จ

ในการส่งมอบยานพาหนะพิเศษหลากหลายชนิดแก่หน่วยงานรัฐ และเอกชนในประเทศมากกว่า 5 พันคัน ซึ่งปัจจุบันยานพาหนะเหล่านั้นส่วนมากยังคงใช้งานได้ดีอยู่

 

ลูกค้าในประเทศ

สำนักพระราชวัง กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น โรงงานยาสูบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การเภสัชกรรม บางกอกแอร์เวยส์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรม 304
โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม กองบินตำรวจ
ตำรวจตระเวณชายแดน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

BACK