พาหนะ

รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล

ตัวรถยนต์ รถชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 6x2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 350 แรงม้า
GVW. ไม่น้อยกว่า 25 ตัน
ชุดเครื่องสูบน้ำระยะไกล เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบส่งน้ำจากแหล่งน้ำที่อยู่ห่างไกลหรือจากแหล่งน้ำที่เข้าถึงได้ยาก ประกอบด้วย
1. ชุดฐานตู้ สำหรับบรรทุก เคลื่อนย้าย ชุดตู้เครื่องสูบน้ำระยะไกล ตู้เก็บสายส่งน้ำ และตู้เก็บอุปกรณ์
2. ชุดตู้เครื่องสูบน้ำระยะไกล
- เครื่องสูบน้ำชนิดมีทุ่นลอยน้ำ สามารถสูบส่งน้ำได้อัตราสูงสุดไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร/นาที โดยมีแรงดันที่ปลายสายไม่น้อยกว่า 2 บาร์ และสามารถสูบส่งน้ำโดยมีแรงดันที่ปลายสายสูงสุดไม่น้อยกว่า 8 บาร์ โดยมีอัตราการสูบส่งไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร/นาที สูบส่งน้ำที่ระยะสูบส่งลึกสูงสุดไม่น้อยกว่า 50 เมตร
- เครื่องยนต์ต้นกำลัง ขนาด 6 สูบ 4 วังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 180 แรงม้า
- ระบบไฮดรอลิคขับเครื่องสูบน้ำ ทำแรงดันใช้งานสูงสุดไม่น้อยกว่า 320 บาร์
- ชุดม้วนสายไฮดรอลิค
- กว้านไฮดรอลิค
3. ตู้บรรทุก/เก็บสายส่งน้ำ โครงสร้างทำด้วยเหล็กแผ่น จัดเก็บสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด  ไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว หรือ 150 มม. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 2,500 เมตร
4. ชุดอุปกรณ์จัดเก็บสายส่งน้ำ
5. ตู้เก็บอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
อุปกรณ์ ชุดเครื่องยกไฮดรอลิค
สายส่งน้ำขนาดใหญ่
แท่นปืนฉีดน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้
อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK