พาหนะ

ยานเบาะอากาศกู้ภัย

 โครงสร้าง ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
 เครื่องยนต์ เบนซินขนาด 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
 ความเร็ว ทำความเร็วบนพื้นผิวน้ำในสภาพปกติได้ 60 กิโลเมตร/ชั่วโมง
 อุปกรณ์

อุปกรณ์กู้ภัยช่วยชีวิตและอุปกรณ์มาตรฐานประจำยานเบาะอากาศ

ชุดรถพ่วงลากจูง

อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน

BACK