พาหนะ

รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดใหญ่

ตัวรถยนต์ รถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า GVW. ไม่น้อยกว่า 18 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
ถังน้ำ -
ถังโฟม -
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง -
แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม -
อุปกรณ์ ระบบเครน
ชุดเครื่องมือกู้ภัยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค
ชุดอุปกรณ์ค้ำยันและรับน้ำหนักโครงสร้าง
ชุดหมอนลมกู้ภัยแรงดันสูง
ชุดหมอนลมกู้ภัยแรงดันต่ำ
เลื่อยโซ่ยนต์กู้ภัย
เลื่อยยนต์
เบาะลมช่วยชึวิต
ชุดค้นหาผู้ประสบภัย
อุปกรณ์กู้ภัยช่วยชีวิต
ชุดอุปกรณ์เครื่องมือกู้ภัยทั่วไป
ระบบดับเพลิงแรงดันสูง
เครื่องดับเพลิงหมอกน้ำชนิดสะพายหลัง
ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่
เครื่องอัดอากาศบริสุทธิ์แบบเคลื่อนย้ายได้
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK