พาหนะ

รถดับเพลิงอาคาร ขนาด 2,500 ลิตร

ตัวรถยนต์ รถชนิด 6 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 4x2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า GVW. ไม่น้อยกว่า 6.5 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย Glassfiber Reinforced Polyester (GRP)
ถังน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร
ถังโฟม -
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,400 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 8 บาร์
แท่นปืนฉีดน้ำ อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร/นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 10 บาร์ 
อุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถอื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน
BACK