พาหนะ

รถดับเพลิงชนิดหอน้ำ ความสูงไม่น้อยกว่า 90 เมตร

ตัวรถยนต์ รถชนิด 14 ล้อ ขับเคลื่อนแบบ 6x4 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 460 แรงม้า
GVW. ไม่น้อยกว่า 33 ตัน
โครงสร้าง ทำด้วย อลูมิเนียม
ถังน้ำ -
ถังโฟม -
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

สูบส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 10 บาร์
สามารถจ่ายน้ำแรงดันสูงได้ไม่น้อยกว่า 400 ลิตร/นาที ที่แรงดัน 40 บาร์
 

ความสูงชุดหอน้ำ

ไม่น้อยกว่า 90 เมตร

แท่นปืนฉีดน้ำ/โฟม อัตราการฉีดสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร/นาที ที่แรงดันไม่น้อยกว่า 7 บาร์
อุปกรณ์ ชุดถุงหนีภัยจากที่สูง
เครื่องมืออุปกรณ์ดับเพลิง/กู้ภัยประจำรถ
ชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่
อุปกรณ์ไฟส่องสว่างประจำรถ
อื่น ๆ ครบถ้วนเหมาะสมต่อการใช้งาน

 

BACK