เกี่ยวกับเรา

บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด ของเรา เป็นผู้นำทางด้านการผลิตและประกอบยานพาหนะสำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และยานพาหนะเฉพาะกิจ  ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 ภารกิจของเราคือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมขั้นสูงสุด พร้อมด้วยการฝึกอบรมการดูแลรักษา และบริการหลังการขาย จากทีมเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์และความสามารถ
 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ส่งผลให้เรามีพัฒนาการในด้านการผลิตประกอบได้ตามมาตราฐานสากล อีกทั้งระบบการผลิตแบบเต็มขนาดและครบวงจร เราได้ส่งมอบยานพาหนะให้กับลูกค้านับพันนับหมื่นยูนิต นอกจากภายในประเทศแล้ว ยังมีลูกค้าต่างประเทศอีกไม่น้อย อาทิ อูซเบกิสถาน อินเดีย บังกลาเทศ มาเลเซีย ฮ่องกง เวียดนาม ปากีสถาน อิรัก ลาว เคนย่า เนปาล โบลิเวีย

ขอบข่ายผลิตภัณฑ์

รถดับเพลิงโรงงานอุตสาหกรรม
รถดับเพลิงอาคาร
รถดับเพลิงอากาศยาน
รถกู้ภัย
รถดับไฟป่า
รถหอน้ำดับเพลิง
รถไฟฟ้าส่องสว่าง
รถพยาบาล/กู้ภัยขอบข่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

 รถเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
 ระบบบรรเทาอุทกภัย
 รถพยาบาล
 เรือกู้ภัยและดับเพลิง
 โฮเวอร์คราฟต์
 แอร์โบ๊ท
 รถขนเงิน
 อุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย
 อุปกรณ์กู้ภัย
 อุปกรณ์ช่วยชีวิต

ประวัติบริษัท

กลุ่มบริษัทเชสก่อตั้งขึ้นในคริสต์ทศวรรษที่ 60 โดยคุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ ประธานกลุ่มบริษัทผู้สั่งสมประสบการณ์ในธุรกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     Chase Engineering Limited Partnership ถือเป็นการก้าวกระโดดที่สำคัญสำหรับชื่อเสียงของบริษัท ในฐานะบริษัทผลิตและประกอบยานพาหนะบรรเทาสาธารณภัยได้ตามมาตราฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือจากองค์กรต่างๆ

     เมื่อธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วในคริสต์ทศวรรษที่ 1980 คุณเจษฎา เดชสกุลฤทธิ์ จึงได้ตัดสินใจขยายขอบข่ายผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ยานพาหนะบรรเทาอัคคีภัย แต่ยังได้เพิ่มยานพาหนะประเภทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม การบริการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงยานพาหนะเอนกประสงค์ โดยได้ตั้ง “บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด” ขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย

    

     ในคริสต์ทศวรรษที่ 1990 บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น และเป็นที่รู้จักกว้างไกลในฐานะผู้เจาะตลาดระหว่างประเทศด้วยสายผลิตภัณฑ์ เต็มขอบข่ายครบวงจร

จากนั้น ในปี 2000 บริษัทได้รับใบประกาศรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 สำหรับการเพิ่มมาตรฐานในผลิตภัณฑ์และความรับผิดชอบที่มีต่อลูกค้า

     ภารกิจของบริษัทเราคือ “ก้าวไกลกว่าความคาดหวัง” ซึ่งได้นำเราให้รักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เรายังได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ จากทุกแห่งทั่วโลกมาใช้ในงานของเรา เพื่อความมั่นใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับสินค้าคุณภาพดีที่สุดไปใช้งาน


ใบรับรองมาตราฐาน

 

จากประสบการณ์นานกว่า 40 ปี และด้วยวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการออกแบบและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตราฐานสากล (NFPA, ICAO และ EN) เพื่อเข้าสู่ตลาดโลก บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพร์ส (สยาม) จำกัด ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพ จนได้รับการรับรองคุณภาพ ISO9001 : 2015 ซึ่งเป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประกอบสำหรับใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำหรับใช้งานกับสิ่งแวดล้อมและใช้งานเฉพาะกิจ

 

โครงการ

ต่างประเทศ

มากกว่า 10 ปีแล้ว ที่ บริษัท เชสเอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด ได้เดินเข้าสู่ตลาดนานาชาติเพื่อขยายฐานลูกค้าและธุรกิจ ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการ เราได้ส่งมอบยานพาหนะมากกว่า 500 คัน ไปยัง ประเทศต่างๆ อาทิเช่น

 

ลูกค้าต่างประเทศ

อุสเบกิสถาน ญี่ปุ่น ศรีลังกา พม่า
เวียดนาม เนปาล คาซัคสถาน อังกฤษ
ลาว โบลิเวีย อิรัก  
บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน  
เคนย่า มาเลเซีย ฮ่องกง  

ในประเทศ

กว่า 3 ทศวรรษ ที่ บริษัท เชสเอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด ประสบความสำเร็จ

ในการส่งมอบยานพาหนะพิเศษหลากหลายชนิดแก่หน่วยงานรัฐ และเอกชนในประเทศมากกว่า 5 พันคัน ซึ่งปัจจุบันยานพาหนะเหล่านั้นส่วนมากยังคงใช้งานได้ดีอยู่

 

ลูกค้าในประเทศ

สำนักพระราชวัง กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น โรงงานยาสูบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การเภสัชกรรม บางกอกแอร์เวยส์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช นิคมอุตสาหกรรม 304
โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม กองบินตำรวจ
ตำรวจตระเวณชายแดน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด

การฝึกอบรมและการบริการ

การฝึกอบรมและบริการ

ทุกยานพาหนะและผลิตภัณฑ์ที่เราส่งมอบแก่ลูกค้า เราจะมีการจัดฝึกอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาโดยทีมเจ้าหน้าที่คุณภาพมากประสบการณ์ที่สถานที่ของเรา หรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะสามารถใช้งานยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพหลังการส่งมอบ

นอกจากนี้ อีกหนึ่งนโยบายสำคัญของเราในการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าก็คือ เมื่อลูกค้ามีปัญหาในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ทีมงานหลังการขายฝีมือเยี่ยมของเราจะไปอยู่เคียงข้างท่านอย่างทันท่วงทีและแก้ปัญหาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

BACK